Comparteix:

Pla de Recerca

El doctorand haurà d’elaborar un pla de recerca abans de finalitzar el primer any

 

Un Pla de recerca és un document que mostra l’esquema del projecte que s’està elaborant, amb el qual s’inicia la recerca i que farà de guia al llarg dels estudis, d’obligatori lliurement el 1r any d’estudis.

El pla s’haurà de defensar públicament davant un tribunal el primer o segon any depenent dels programes.


És obligatori lliurar el document el 1r any d’estudis. Sense ell l’avaluació anual seria no satisfactòria.

Pot haver dues opcions depenent del programa:

  • Lliurament del PR el 1r any i defensa del PR el 2n any
  • Lliurament i defensa del PR el 1r any

Les defenses públiques, s’agrupen en dues convocatòries:

  • al mes de juny (pels alumnes matriculats per primer cop al setembre)
  • al mes de febrer (pels alumnes matriculats per primer cop a la matrícula extraordinària del febrer).

Per consultar el calendari pregunteu al responsable administratiu de cada programa.


La defensa pública consistirà en una exposició oral de la memòria del Pla de Recerca durant un temps màxim de 15-20 minuts, seguit d'un torn de comentaris i preguntes per part del tribunal de 5 minuts. La qualificació serà "Satisfactori" o "No satisfactori”.

El tribunal estarà format per tres doctors, dos del programa de doctorat i un tercer d’extern al programa (entre els quals no formaran part ni el director/a de la tesi ni el tutor/a).

En cas de "No satisfactori" la Comissió del Programa pot donar fins a 6 mesos per esmenar-lo.