Unitat de Serveis TIC - CaminsTECH

Missió

Dissenyar, planificar, gestionar i evolucionar infraestructures, aplicacions i serveis TIC i multimèdia en el context de la innovació, la qualitat i l’eficiència, d’acord amb les directrius estratègiques TIC de l’àmbit de Camins alineades amb l’estratègia TIC global de la UPC i amb les directrius de/la responsable de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Camins, amb la finalitat de lliurar projectes i solucions TIC sostenibles i oferir un catàleg de serveis propers i adequats a les necessitats i especificitats de la docència, la recerca i la gestió de l’àmbit de Camins.

Funcions

  • Estratègia i planificació TIC
  • Serveis TIC suport a docència i aprenentatge
  • Serveis TIC suport a la recerca
  • Serveis TIC suport gestió universitària
  • Serveis multimèdia i audiovisuals
  • Serveis d'entorn de treball i perifèrics associats
  • Infraestructures TIC

Equip de persones

Cap de la Unitat: Josep Maria Jordana Ponce
Ángel Aguilera Millán Ceferino Robledo Vázquez
Roger Ferré Rubio Pedro Sáez Pascual
Jorge Ferrer Rodriguez Albert Marqués Marqués
Raúl Giménez Rodrigo Javier Trueba Hornero
David Ortin Olivé

 

Localització i contacte

C/ Jordi Girona 1-3
Edifici B2 Planta 1
Campus Nord UPC
08034 Barcelona

serveistic.camins@upc.edu

Més informació: CaminsTECH