Comparteix:

Reserva de recursos i espais

Aules

Aules
Tipus de recurs

Altres documents
Procediment de reserva per les aules:

Peticions i reserves al Portal Camins

  • Aules informàtiques: A2-S111, A2-S112, B1-002, B2-101 i D1-101
  • Aules docents de l'Escola: C1-001 (C1001A-C1001B), B1-001 (B1001A - B1001B) i C1-002 (Sala de Tesines)
  • Aules docents aularis Campus Nord

Altres recursos

Altres recursos
Recursos docents
  • Televot
  • Papershow
  • iPAD
  • Pissarra interactiva
  • Videoconferència
  • Tablet PC/Miniportàtil

Més informació: