Unitat de Suport a departament i instituts (USDI)

Missió

Dintre de la UTG de Camins la missió de la USDI és assessorar i donar suport de gestió i serveis a l’activitat de la direcció i els òrgans de govern de Departament i Instituts a l'àmbit de l'Escola de Camins. Donar resposta a les demandes del personal d’aquestes unitats acadèmiques d’acord a les normatives de gestió universitària i el marc legal aplicable seguint les directrius de la UPC i de/la responsable de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Camins, amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Funcions

 • Suport a la Direcció i òrgans de govern de Departament i Instituts.
 • Suport planificació estratègica.
 • Suport a la planificació de la docència anual.
 • Contractació de PDI.
 • Concursos PDI.
 • Suport a la gestió de personal.
 • Informació i assessorament administratiu a PDI.
 • Elaboració, execució i control del pressupost anual. Facturació de serveis interns de les unitats.
 • Compra i gestió de materials fungibles i immovilitzat.
 • Gestió d'equipaments: vehicles, telefonia, mobiliari, lectors, guixetes.
 • Gestió i condicionament d'espais vinculats a les unitats: obres, reacondicionament de despatxos i sales, accessos, claus, accés a cobertes, reserves d'espais, ocupació d'espais i taules.
 • Gestió de la documentació del DECA.

Equip de persones

 1. Ana María Montore València TG3 - 93 405 4078 - Administrativa
 2. María Titos Sánchez - TS1 - 93 401 6470 - Administrativa
 3. TS1 - Vacant **************** - 
 4. TS1 - Vacant **************** - 
 5. Suport temporal ofert per la Unitat de Suport a la Gestió - Alicia Fernández Martínez.
 1. Documentació DECA - Sara Sánchez Oliva - Estudiant de màster de la UAB d'Arxivística i Gestió de Documents.
Cap de la Unitat:     Laura Fdez. Gutiérrez - 93 401 1052

 

 

 

Localització i contacte

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
C/ Jordi Girona, 1-3
Campus Nord UPC
UTG àmbit Camins
Edifici B2 - 2a planta
08034 Barcelona

usdi.camins@upc.edu