Unitat de Suport institucional i relacions externes (USIRE)

Missió

Donar suport de gestió i serveis en relació als àmbits de comunicació institucional i projecció exterior, promoció, acollida, relacions institucionals i internacionals, mobilitat i assessorar i donar suport a la direcció i als òrgans de govern de l’Escola, d’acord amb les directrius de la direcció i la seva planificació estratègica i amb les directrius de/la responsable de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Camins, amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Funcions

 • Suport a la direcció Escola
 • Suport als òrgans de govern de l’Escola
 • Planificació estratègica i avaluació institucional
 • Comunicació institucional i projecció exterior
 • Relacions externes i aliances estratègiques
 • Promoció institucional i dels estudis
 • Orientació, acollida, inserció laboral i fidelització d’estudiants
 • Actes acadèmics i institucionals
 • Internacionalització i Mobilitat
 • Convenis amb altres universitats
 • Convocatòries externes d’ajuts
 • Suport en el disseny, verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions de Grau, Màster i Doctorat

Equip de persones

Cap de la Unitat: Miquel Rodríguez

Ana Andrés
Mireia Gorgori
Andrea Marsà
Montse Martín
Lluís Navarro
Mar Obrador
Imma Rius

 

Localització i contacte

C/ Jordi Girona 1-3
Edifici C2 Planta 1
Campus Nord UPC
08034 Barcelona

usire.camins@upc.edu