Vés al contingut (premeu Retorn)

Procés de dipòsit de tesis

  • Flecha Pas 1
  • Flecha Pas 2
  • Flecha Pas 3
  • Flecha Pas 4

Sol·licitud de lectura

Quan el director i l’alumne consideren que la tesi ja es pot presentar, s’ha de fer el lliurament de la següent documentació a la Unitat de Suport a la Gestió d'Estudis de Doctorat (USD):

Atenció alumnes d'Eng. Civil i de Sostenibilitat:


Abans de fer el Pas 1, teniu un pas previ. Heu de presentar a la Unitat de Suport als Estudis de Doctorat la següent documentació:

Enginyeria Civil
  • Proposta de tribunal (model) + CV breu dels membres.
  • Proposta de dos referees (model)*
Sostenibilitat
  • Proposta de tribunal (model) + CV breu dels membres.
  • Proposta de dos referees (model)*

*Hi estan eximits els alumnes que tinguin 2 articles indexats i hi constin com a mínim en un d'ells com a 1er autor.


Un cop ho hagi revisat la Comissió, donarà el vist-i-plau i podreu continuar amb el Pas 1.

Tesi Doctoral amb Menció Internacional

Si opten a la Menció Internacional a més heu de portar:

Tesi Doctoral per Compendi de Publicacions

En cas de presentar una tesi Doctoral per compendi de publicacions, heu de fer la sol·licitud abans d'iniciar el procés del dipòsit de la tesi.

El termini des que es presenta la documentació fins que la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat resol la petició és de 15 dies laborables.

Trobareu més informació sobre la
normativa del compendi de publicacions
a la web de l'Escola de Doctorat.

 

Matrícula i dipòsit

Pagament de Taxes

Un cop finalitzat el procès de matrícula es genera la taxa i el doctorand fa el pagament. Finalitza així el dipòsit.

Seguiment

Quan l’Escola de Doctorat penja la tesi en la seva web en la llista de dipòsits comencen a comptar els terminis legals establerts:

S’ha de tenir en compte que si hi ha esmenes el procés s’allarga.