Comparteix:

Matrícula

La matrícula de la tutoria és ANUAL i pot ser:

Ordinària

Extraordinària

Pels alumnes de nou ingrés que per qüestions de beques o visats no han pogut fer la matricula ordinària s'obrirà un període extraordinari al Febrer.

La matrícula de dipòsits de tesis es farà tot l’any. Serà presencial, un cop comprovat que la documentació és correcta (mireu Procés de dipòsit de tesis). Els alumnes que facin el dipòsit abans del 30 de novembre no caldrà que matriculin el curs 20-21.


Documentació a presentar:

En universitats o institucions estrangeres d'educació superior
NOTA: Les inscripcions del pla de recerca (PR) es faran amb la primera matrícula, ja que segons el RD99 el PR s’ha de presentar el 1r any.

La matrícula de tutoria es formalitzarà via electrònica a través de l’e-secretaria en les dates establertes en cada curs acadèmic

Si es disposa d’una exempció de preus públics, la matrícula serà presencial i caldrà presentar la següent documentació:

Per a FAQ sobre l’automatrícula a l’e-secretaria, cliqueu aquí.

NOTA: Recordeu que és obligatori portar la sol·licitud de matrícula signada pel director I l'alumne a la USD.

Modalitats de pagament

Hi ha cinc modalitats de pagament:

Per a informació detallada, cliqueu aquí.