Comparteix:

Pràctiques no remunerades d'estudiants a departaments i instituts

Descripció

Es tramiten convenis per estudiants externs a la UPC. Poden sol·licitar estades no remunerades l'entorn Camins.

Aquest procés està pensat perquè sigui l'estudiant extern qui formalitzi la seva estada una vegada ha rebut la carta d'invitació del professor de la UPC que l'acollirà.

Aquesta estada no comporta la matriculació en cap estudi de la UPC ni cap tipus de remuneració econòmica o en espècies. En aquest cas la UPC actua com empresa que acull l'estudiant i com entitat que acull el procediment per la formalització de l'estada de la UPC prevaleix sobre l'entitat d'origen.

Quines activitats es poden realitzar?

L'estada serveix per realitzar pràctiques i/o aprenentatges a laboratoris de departaments, instituts, Centres Específics de Recerca (CER) amb finalitats acadèmiques.

Quina unitat s'encarrega de fer els tràmits?

 • Unitat de Suport a Departaments i Instituts - UTG Camins.
 • Àrea de Serveis Jurídics de la UPC - Unitat de Convenis.

Quins són els requisits?

Ser estudiant de grau, màster o doctorat  amb matrícula vigent a la universitat d'origen durant tota l'estada.

El PDI que convida ha de tenir previst un lloc de treball per l’estudiant.

Quina documentació cal aportar?

 • Cal fer servir el següent model. Si us plau llegir atentament el document. El document té per defecte omplertes les caselles corresponents a la UPC. Al final del document, és necessari incloure:
 • escanejat en blanc i negre del passaport  o document nacional d'identificació.
 • carta d'invitació del PDI. Posem a la vostra disposició el document carta d'invitació.
 • còpia de l'assegurança.
 • Cal enviar per correu electrònic els documents escanejats i model conveni amb signatura electrònica (en cas de no poder ser, s'haurà d'enviar la documentació per correu) :
USDI - UTG Camins
Campus Nord - B2
2a planta
 • La USDI  revisarà i tramitarà el document i el pujarà a l'aplicació GConvenis per la tramitació telemàtica per part de la Unitat de Convenis de Serveis Jurídics. També avisarà al professor responsable de l'estudiant d'inici d'aquest tràmit. Una vegada estigui signat per totes les  parts es podran emetre les credencials digitals de l'estudiant que permetrà que tingui accés a edificis si ho necessita.
 • Model de conveni proporcionat per la universitat d'origen.
  Aquests documents seran revisats prèviament per l'Àrea de Serveis Jurídics i s'hauran d'ajustar a les seves especificacions. Aquests convenis han d'incloure el logotip de les dues entitats: la d'origen i la UPC. Disponible a Identitat Corporativa (identificació intranet UPC). 
 • En aquest cas, obligatòriament han de constar els següents apartats:
  1. Propietat intel·lectual. Si hi ha avenços en la investigació, aquests quedaran dipositats a la UPC essent la única propietària.
  2. Resolució de desacords. En cas de desacord, aquest serà resolt segons la llei espanyola.
  3. Períodes de tancament per estalvi energètic. Es produiran durant la Setmana Santa, les tres primeres setmanes del mes d’agost i el període nadalenc. El Professor responsable i l’estudiant arribaran a un acord en el desenvolupament de les tasques durant aquest període de tancament.
  Sense aquests punts, Serveis Jurídics no donarà conformitat al document. Aquests punts poden ser afegits.  Els textos alternatius poden ser:

English version


Article 00. Intellectual property.

Any work resulting from the internship will remain in the host institution (UPC), and it will be property of the host institution (UPC).

Article 00. Applicable law and competent Court.

In case of a dispute relating to the implementation or interpretation of the present agreement and if no amicable agreement has been reached the parties agree to abide by the decision of the court of the country where the dispute was generated.

Necessito algun tipus d'assegurança?

El conveni ho especifica. És obligatori i responsabilitat de l'estudiant contractar una pòlissa d'assegurança de malaltia, d'accidents,  responsabilitat civil i repatriació en cas de mort que li doni cobertura durant l’estada. 

Quant temps triguen en donar resposta a la meva sol·licitud? (aproximat)

30 dies després de rebre el document a la USDI des de la universitat d'origen.

Qui autoritza les pràctiques?

El Vicerector corresponent al nivell d'estudis de l'estudiant.

En cas de pròrroga de l'estada?

S'ha comunicar mitjançant document (master - doctorat) i enviar-ho a la USDI. Posem a la vostra disposició la documentació en anglès (master - doctorat).

Recordatoris per estudiants i professors responsables:

 • No es podran tramitar convenis amb dates d'estades iniciades o  finalitzades. No es podrà assegurar el tràmit en cas d'estudiants que ja es trobin a la UPC.
 • El tràmit comença quan es rep el conveni correcte i complet. Conveni + carta d'invitació + DNI o Passaport + assegurança.
 • El tràmit quedarà aturat si el Professor Responsable no signa electrònicament després de rebre el correu-e de signatura electrònica.
 • El PDI ha d'assegurar un espai de treball digne per l'estudiant.
 • No poden ser estudiants titulats o sense matrícula vigent de la seva entitat d’origen.
 • Durant l’agost no pot haver pràctiques i així ha de constar al conveni.
 • Quan el conveni és de la universitat d’origen, cal prestar especial atenció a les clàusules de propietat intel·lectual i l’apartat en el cas de lleis i corts.
 • No s’acceptaran convenis manuscrits, amb 'tipp-ex' i/o similar.