Comparteix:

Expedició del títol de doctor

El títol de doctor o doctora s’expedeix, a petició de la persona interessada, previ pagament del preu públic. Inclou la denominació de doctor o doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Documentació que cal presentar a la Unitat de Suport al Doctorat:

Quan la unitat rebi el títol (un any després aproximadament) se us enviarà un email perquè el pugueu venir a buscar.

Per a mes informació cliqueu aquí.

Sol·licitud de certificats

Heu de venir presencialment a la Unitat de Suport al Doctorat o demanar-los a través de l'e-Secretaria.