Comparteix:

Unitat de Recursos i Serveis (URS)

Missió

Donar suport de gestió i serveis amb relació als àmbits econòmic, personal, comunicació i equipaments, d’acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i del/la responsable de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Camins amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Funcions

 • Elaboració i proposta de pressupost de l'Escola
 • Execució i control dels pressupostos de l'Escola, Departament i Institut
 • Elaboració d'informes d'estats de comptes 
 • Gestió de la tresoreria
 • Gestió de l’inventari
 • Adquisicions i viatges
 • Informació personal i documental
 • Administració PAS i beques
 • Control de presència del PAS
 • Pla de formació del PAS
 • Convocatòries internes d’ajuts
 • Serveis de consergeria
 • Serveis externs / concessionaris
 • Control d'accessos
 • Gestió i custodia de documentació i arxiu
 • Expedients de contractació de Cap.II

Equip de persones

Cap de la Unitat: Isabel Sagués Cifuentes

Administració:

Personal de Recepció i Serveis:                      

 

 

 

Elena Calvo Gauchia

Tomàs Antonio Martí Domingo
Cèlia Clarós Gimeno Núria Martín Llach
Marta Herranz Moral Josep Mulero Garrido 
Noelia Machado Galán Boris Tinoco Girona
Eva Martínez Altarriba
M. Carmen Mostazo Rodríguez
M. José Palau Salguero

Sara Roca Lozano

Darisbel Correa Padrón

 

 Localització i contacte

Administració: Personal de Recepció i Serveis:
C/ Jordi Girona 1-3 C/ Jordi Girona 1-3
Edifici B2 Planta 2   Edifici C1 Planta baixa
Campus Nord UPC  Campus Nord UPC
08034 Barcelona 08034 Barcelona

unitat.recursosiserveis.camins@upc.edu       

consergeria.camins@upc.edu