La Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Camins (UTGAC) té com a missió donar suport de gestió i serveis a l’activitat que porta a terme la comunitat universitària i els equips de govern de les diverses unitats acadèmiques de l’àmbit de Camins, oferint un catàleg de serveis homogeni, accessible, transparent i adaptat a l’especificitat de l’àmbit