Calendari acadèmic i dates clau

Període de matrícula ordinària: Setembre-octubre 2020 (curs 20/21)
Període de matrícula extraordinària: Febrer del 2021 (curs 20/21)
Dipòsits de tesis S'acceptarà la documentació per fer el dipòsit tot el curs excepte del 20 al 31 de Juliol i del 23 al 30 de Setembre
Període d'admissions: Obert tot l'any excepte del 21/09-30/10 i al febrer 2021
Durada del curs acadèmic: De l'1 d'octubre del 2020 al 30 de setembre del 2021
Projecte de recerca

Es matricula l'any que es presenta davant del tribunal.

El primer any s'ha de presentar al Juny el document que el pauta i que penja al web

La presentació davant del tribunal es fa de manera ordinària al març i al juliol.

Podeu consultar el calendari de presentació dels Projectes de Recerca directament amb el responsable administratiu de cada programa.

Avaluació de la tutoria:

L'alumne lliura al seu director el DAD (Document Activitats del Doctorand) i el PR (pla de recerca) actualitzat la primera quinzena de Juny.
El director lliura a la Unitat de doctorat L'Acta de valoració, el DAD i el PR la segona quinzena de Juny. 

La Comissió Acadèmica del programa es reuneix al Juliol i avalua als alumnes.

Dies festius

11 de setembre 2020

24 i 25 de setembre 2020

12 d'octubre 2020

1 de novembre 2020

6 de desembre 2020

25 de desembre 2020

26 de desembre 2020

1 de gener 2021

10 d'abril 2021

13 d'abril 2021

1 de maig de 2022

15 d'agost  2021

Dies no lectius

Nadal: del 24 de desembre del 2020 fins al 5 de gener del 2021
Setmana Santa: del 29 de març al 5 d'abril de 2021
Estiu: del 1 d'agost al 31 d’agost del 2021

*ATENCIÓ: A efectes del dipòsit de la lectura de tesi, el curs finalitza el dia 30 de novembre del 2020. Els doctorands que dipositin la seva tesi transcorreguda aquesta data hauran d'abonar l'import corresponent a la matrícula de tutoria anual del curs següent.