Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari acadèmic i dates clau

Versión Castellano English version

Període de matrícula ordinària: Del 26 de setembre al 16 d'octubre del 2018
Període de matrícula extraordinària: Febrer del 2018
Dipòsits de tesis Tot el curs excepte del 23 al 31 de Juliol
Període d'admissions: Obert tot l'any
Durada del curs acadèmic: De l'1 d'octubre del 2017 al 30 de setembre del 2018
Projecte de recerca

Es matricula a la matrícula de nou ingrés,

La presentació davant del tribunal es fa de manera ordinària al març i al juliol.
Podeu consultar el calendari de presentació dels Projectes de Recerca aquí.

Avaluació de la tutoria:

L'alumne lliura al seu director el DAD (Document Activitats del Doctorand) i el PR (pla de recerca) actualitzat la primera quinzena de Juny.
El director lliura a la Unitat de doctorat L'Acta de valoració, el DAD i el PR la segona quinzena de Juny. 

La Comissió Acadèmica del programa es reuneix al Juliol i avalua als alumnes.

Dies festius

11 de setembre  2017

12 d'octubre   2017

1 de novembre 2017

6 de desembre 2017

8 de desembre 2017

25 de desembre 2017

26 de desembre 2017

1 de gener 2018

30 de març 2018

2 d'abril 2018

1 de maig 2018

15 d'agost  2018

Dies no lectius

Nadal: del 23 de desembre del 2017 fins al 5 de gener del 2018
Setmana Santa: del 26 al 29 de març de 2018
Estiu: de l1 agost al 31 d’agost del 2018

*ATENCIÓ: A efectes del dipòsit de la lectura de tesi, el curs finalitza el dia 30 de setembre del 2017. Els
doctorands que dipositin la seva tesi transcorreguda aquesta data hauran d'abonar l'import corresponent a
la matrícula de tutoria anual del curs següent.