Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari acadèmic i dates clau

Període de matrícula ordinària: Del 25 de setembre al 30 d'octubre del 2018
Període de matrícula extraordinària: Febrer del 2019
Dipòsits de tesis S'acceptarà la documentació per fer el dipòsit  tot el curs excepte del 23 al 31 de Juliol i del 23 al 30 de Setembre
Període d'admissions: Obert tot l'any
Durada del curs acadèmic: De l'1 d'octubre del 2018 al 30 de setembre del 2019
Projecte de recerca

Es matricula l'any que es presenta davant del tribunal.

El primer any s'ha de presentar al Juny el document que el pauta i que penja al web

La presentació davant del tribunal es fa de manera ordinària al març i al juliol.

Podeu consultar el calendari de presentació dels Projectes de Recerca aquí.

Avaluació de la tutoria:

L'alumne lliura al seu director el DAD (Document Activitats del Doctorand) i el PR (pla de recerca) actualitzat la primera quinzena de Juny.
El director lliura a la Unitat de doctorat L'Acta de valoració, el DAD i el PR la segona quinzena de Juny. 

La Comissió Acadèmica del programa es reuneix al Juliol i avalua als alumnes.

Dies festius

11 de setembre  2018

12 d'octubre   2018

1 de novembre 2018 

6 de desembre 2018

25 de desembre 2018

26 de desembre 2018

1 de gener 2019

19 d'abril 2019 

22 d'abril 2019 

1 de maig de 2019

15 d'agost  2019

Dies no lectius

Nadal: del 22 de desembre del 2018 fins al 5 de gener del 2019
Setmana Santa: del 13 al 19 d'abril de 2019
Estiu: del 1 agost al 31 d’agost del 2019

*ATENCIÓ: A efectes del dipòsit de la lectura de tesi, el curs finalitza el dia 30 de setembre del 2019. Els doctorands que dipositin la seva tesi transcorreguda aquesta data hauran d'abonar l'import corresponent a la matrícula de tutoria anual del curs següent.