Comparteix:

UTG de l'Àmbit de Camins

La Unitat transversal de gestió de l’Àmbit de Camins (UTGAC) va ser aprovada en Consell de Govern el dia 10 de febrer de 2015 i el Consell Social del 26 febrer de 2015.

La missió:

Donar suport de gestió i serveis a l’activitat que porta a terme la comunitat universitària i els equips de govern de les diverses unitats acadèmiques de l’àmbit de Camins, oferint un catàleg de serveis homogeni, accessible, transparent i adaptat a l’especificitat de l’àmbit, d’acord al pla estratègic de la UPC i de les unitats implicades, les normatives de gestió universitària i el marc legal aplicable, amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Mapa de processos:

La UTGAC s'organitza per processos per treballar de manera eficaç, mesurar els resultats per facilitar una millora contínua.

Organització:


Localització:

Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit Camins

UPC-CAMPUS NORD

C/ Jordi Girona 1-3

08034- Barcelona

Cap de la Unitat Transversal de Gestió:

Víctor Cullell Tebé

Funcions:

  • Direcció, organització, seguiment i control de la gestió i els serveis.
  • Assignació de funcions i competències al PAS.
  • Direcció del PAS adscrit a la UTG.
  • Coordinació de les unitats especialitzades de la UTG.
  • Coordinació amb la gerència, serveis generals, altres unitats d’administració i serveis de la UPC i entitats externes.
  • Retre comptes a les unitats acadèmiques de la UTG.

Localització:

Edifici C2, Despatx 105

UTGAC