Vés al contingut (premeu Retorn)

Recursos Econòmics

Nota informativa (Servei d'Economia) 22/03/2018

Amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic aquests procediments es modificaran en breu.

En aquest enllaç trobareu més informació sobre les novetats introduïdes a la nova Llei de Contractació:

https://www.upc.edu/patrimoni/ca/contractacio-administrativa/tramitacio-dexpedients/tramitacio-dexpedients

Totes les vostres consultes ens les podeu fer arribar i us donarem resposta tan aviat com disposem de més informació.

Una altra novetat amb l'entrada en vigor de l'Ordre VEH/138/2017 és que la UPC té l'obligació de rebre totes les factures en format electrònic. Per aquest motiu, heu de demanar a tots els proveïdors que us facturin electrònicament amb el format efactura versió 3.2.1, independentment de l'import, queda exceptuada la factura simplificada.

Per facilitar la feina als proveïdors podeu enviar-los l'enllaç següent:

Català:

https://www.upc.edu/economia/ca/deutors-i-creditors/factures/servei-de-tramesa-de-factures-electroniques-upc-e.fact/Informaciprovedorscatala.pdf

Castellà:

https://www.upc.edu/economia/ca/deutors-i-creditors/factures/servei-de-tramesa-de-factures-electroniques-upc-e.fact/Informacinproveedorescastellano.pdf

Anglès:

https://www.upc.edu/economia/ca/deutors-i-creditors/factures/servei-de-tramesa-de-factures-electroniques-upc-e.fact/informacio_proveidors_angles_en.pdf

 

Sol·licitud disposició                    Tramitació factures simplificades (tiquets)