Comparteix:

proves Mar

Els següents procediments de la USDI estan adreçats al personal de departaments i instituts de l'entorn Camins.

Butlleta Nissan. Informa dels kms fets.

Canvi credencials UPC. Contrasenya intranet UPC.

Carnet UPC. Identitat digital.

Factures: Com han d'anar consignades les factures per tal que es puguin tramitar a la UPC?

Formulari PDI per estada inferior a 3 mesos.

Fotocopiadores Canon.

Imatge corporativa del DECA.

Altres imatges corporatives UPC

Llistes de distribució - Portal Camins: Quines son? Membres? Qui està autoritzat?

Llistes de distribució a mida. MyList

Pràctiques no remunerades d'estudiants a dependències del DECA.

Signatura del Director del DECA.