Servei de reprografia i impressió multifunció

La UPC ha adjudicat els serveis d'impressió, inclosos copiat i digitalització, a l'empresa  Canon España S.A.

Les màquines multifunció que s'han posat en marxa a l'àmbit de Camins són:

 • Edifici B1, planta 2a - Secció d'Infraestructures del Transport i Territori (ITT)
 • Edifici B2, planta 2a - Unitat de Suport a Departaments i Institucions (USDI), Unitat de Recursos i Serveis (URS) i Unitat de Suport a la Recerca i la Transferència de Resultats (USRTR)
 • Edifici C1, planta 2a - Secció de Tecnologia d’Estructures, Materials i Construcció (TEMC)
 • Edifici C2, planta 1a - Unitat de Suport Internacional i Relacions Externes (USIRE)
 • Edifici C2, planta 3a - Secció de Matemàtica Aplicada i Estadística (MAE)
 • Edifici D1, planta 1a - Secció d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (EHMA)
 • Edifici D2, planta 2a - Secció d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (ETCG)

Característiques generals del servei

 

Les màquines són copiadores Canon, compatibles amb paper A4 i A3, i que poden imprimir en blanc i negre, i en color. També disposen d'alimentació manual, de càrrega de documents automàtica (per escanejar molts fulls) i de dúplex per imprimir a doble cara.

Tots els equips que formen el servei global estan connectats al mateix sistema, això permet recollir la vostra impressió o escanejar des de qualsevol màquina del sistema en tota la UPC. De la mateixa manera, qualsevol usuari de la UPC pot anar a imprimir a qualsevol màquina de qualsevol edifici.

El servei inclou el paper, els consumibles i el manteniment (els tècnics de l'empresa canviaran els tòners, carregaran el paper i, en cas d'avaria, enviaran un tècnic). La mateixa màquina ho notifica a l'empresa.

Els serveis d'impressió oferts des de la UTG es basen exclusivament en l'adjudicació del servei corporatiu d'impressió que ha fet la UPC. Per tant, no s'han d'adquirir per compra o lloguer fotocopiadores o impressores en xarxa, ja que no es donarà suport des dels Serveis TIC de la UTG a equips d'impressió o de fotocòpies que no siguin els corporatius.

Funcionalitats del servei

 

 • Escanejar a una unitat de xarxa 
 • Escanejar a un pendrive que connectem directament a la màquina.
 • Escanejar a una adreça de correu electrònic.
 • Fotocopiar un document.
 • Imprimir un document des d'un pendrive.
 • Imprimir un document enviant-lo a una adreça de correu electrònic.

Accés al servei

Imprimir des de les estacions de treball

La informació actualitzada per a configurar la cua d'impressió en les estacions de treball de l'àmbit (ja sigui Windows, macOS o Linux) està en aquest enllaç.

Escanejar i enviar els documents escanejats a
 • la vostra unitat de xarxa (N:\UTGAC-Escaners\escaner<UNITAT> o N:\escaner<SECCIO>): Llegir i Enviar > Llibreta d'adreces > Seleccionar la carpeta de la unitat de la UTGAC o secció de la qual es forma part.
 • una adreça de correu electrònic: Llegir i Enviar > Enviar-me
 • un pendrive: Llegir i Desar > Dispositiu de memòria
Preus del servei de reprografia de Canon per al personal de la UPC
 • Còpia/Impressió blanc i negre en equip multifunció i centre de reprografia, en format DIN-A4, amb paper de 80gsm i a doble cara: 0,037€ + IVA (cadascuna de les cares).
 • Còpia/Impressió blanc i negre en equip multifunció i centre de reprografia, en format DIN-A4, amb paper de 80gsm, a una cara: 0,041€ + IVA.
 • Còpia/impressió color en equip multifunció i centre de reprografia, en format DIN-A4, amb paper de 80gsm: 0,09€ + IVA.
 • Pel que fa als escàners, no tenen cap cost.

IVA inclòs

Tipus d'impressió Preu per pàgina
Lectura 0,0000
A4, B/N, doble cara 0,0448
A4, B/N, simple cara 0,0496
A4, Color, doble cara 0,1089
A4, Color, simple cara 0,1137
A3, B/N, doble cara 0,0895
A3, B/N, simple cara 0,0992
A3, Color, doble cara 0,2178
A3, Color, simple cara 0,2275

Preguntes més freqüents

 

Els perfils autoritzats, que són: PDI, PAS, PDI en formació, Vinculats, tots ells a càrrec de la unitat acadèmica a la que pertanyin dintre de la base de dades de la UPC. L'estudiantat pot imprimir a càrrec seu anant al Centre de Reprografia i demanar el tràmit. Pot demanar factura per tal que el seu PDI de referència es faci càrrec del cost. Per a més informació parleu amb Cèlia Clarós de la Unitat de Recursos i Serveis a la planta 2a de l'edifici B2.

L'horari de prestació del servei serà de 10 a 17h ininterrompudament.

Escriu a Repro Canon i a la Unitat de Recursos i Serveis indicant nom i cognoms així com la unitat estructural a la que pertanys (DECA, IS, UTG, LACAN, FLUMEN, etc.) explicitant la teva incidència.

Malauradament només són pel personal UPC amb perfil autoritzat. Podeu negociar amb CIMNE l'accés a la seva màquina al C1.

El sistema funciona amb una modalitat d'impressió segura i retinguda. Això vol dir que passades 24 hores de l'enviament, si ningú ha recollit el treball, aquest s'esborra de la cua d'impressió.

Pots autenticar-te a l'equip amb el nom d’usuari i contrasenya de la UPC.

No, no és possible la impressió des de comptes d'usuari genèriques (becari, etc.) o comptes de càrrecs.

Sí, es pot enviar un document PDF a imprimir tant sols enviant un correu a repromobil.canon@upc.edu des del vostre compte de correu UPC amb el document annexat.

Escriu a Repro Canon indicant el nom del teu usuari UPC.

Incidències

 

Per a qualsevol incidència amb les màquines Canon, cal que truqueu al telèfon 17966 o al 661 472 787 o envieu un correu a Repro Canon.

 • Falta de paper
 • Màquina encallada
 • Problemes de connexió amb la cua d'impressió

Per a la resta d'incidències envieu un correu a la Unitat de Recursos i Serveis.