Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment compres TIC per al PDI

Procediment d'accés al Servei de compres TIC que s'ofereix al PDI de l'àmbit Camins

Aquest procediment inclou tasques de consultoria, cerca de pressupostos, comanda i gestió del pagament coordinadament entre la Unitat de Suport a la gestió de la Recerca i TRR (USRTR) i la Unitat de Serveis TIC (USTIC - CaminsTECH).

Objectius:

  • Facilitar la part administrativa, fent servir eines electròniques.
  • Eliminar al màxim la utilització del paper, prioritzant tots els tràmits en format digital.
  • Reduir el temps de tramitació de la factura i gestió del pagament. Fent una reserva prèvia del finançament es garanteix una ràpida tramitació del pagament.


Requisits:
Els requisits per accedir a aquest servei és ser un PDI de l'àmbit Camins que vulgui realitzar una compra TIC a càrrec d'un compte del CTT. En el cas que la compra es vulgui fer a càrrec d'una altra entitat (per exemple el CIMNE o la FPC), només s'oferirà servei de consultoria en la cerca de pressupost i proveïdor.

Quant als tipus de material sobre el que s'oferirà aquest servei serà material TIC per realitzar les tasques de docència, recerca o transferència de tecnologia, sempre tenint en compte que es buscaran configuracions conegudes, proveïdors habituals i, en la mida del possible, extensió de garantia per tota la vida útil del producte a comprar.

Procediment:
Si un PDI vol comprar material TIC per a les seves tasques, ho ha de sol·licitar a la Unitat de Serveis TIC mitjançant els canals habituals:

            Unitat de Serveis TIC
           
            Tel. 934 017 065
            Campus Nord, edifici B2, despatx 102

S'assignarà un tècnic al procés de compra, que es reunirà amb el PDI si és necessari, i cercarà pressupostos i proveïdors, i farà una proposta de compra al PDI, enviant la oferta final per correu electrònic. El PDI, per tal d'acceptar aquesta proposta i realitzar la comanda, haurà de respondre aquest correu, indicant explícitament l’acceptació del pressupost i demanant la comanda, afegint el codi del compte del CTT (generalment, projecte de recerca o compte de serveis).

Aquestes dades es faran arribar a la Unitat de Suport a la Recerca, que comprovarà si hi ha finançament disponible en el compte indicat i farà una reserva de recursos econòmics per garantir el pagament. Quant estigui realitzada aquesta reserva ho notificarà a l'Àrea de Serveis TIC, per tal que es dugui a terme la comanda amb el proveïdor.

Un cop rebut el material, es registrarà als Sistemes d'Informació de la Unitat de Serveis TIC, juntament amb la factura de compra, que es farà arribar tant al PDI responsable de la compra com a la Unitat de Suport a la Recerca per tal que efectuï el pagament al proveïdor.
 
A partir d'aquell moment, s'entregarà el material al PDI i es donarà la petició per tancada. Si necessita preparació tècnica (com instal·lació de programari) es realitzarà a través d'una altra petició a la Unitat de Serveis TIC, per tal que la sol·licitud de la compra quedi només enregistrada per temes relacionats amb aquesta.